Popcorn

popcorn machine
De popcorn machine kost per dag € 70,=  
inclusief 100 zakjes, popcorn, popcorn-suiker en popcorn-olie.
Hogere aantallen in overleg.

Daarnaast vragen wij een borg van € 100,00